Enkät om kläddesign för SMACK

SMACK har haft dagens kläddesign sedan 2009. Det finns både positiva och negativa synpunkter på den designen, framförallt det ljusa färgvalet, att ha så pass mycket vitt i dräkten. Eftersom det från flera medlemmar ställts önskemål om en designförändring vill vi därför undersöka vad ni medlemmar tycker, hur stor andel som förordar en designförändring etc.

Argumenten mot dagens design:

  • Blir fort skitig, särskilt smutsrand efter vägsprut från bakhjul
  • Blir ”grådaskig” efter en tids användning
  • Solbleks
  • Viss genomskinlighet
  • Omodern

Argumenten för dagens design:

  • Syns betydligt bättre än mörka färger, även i starkt solljus mitt på dagen, särskilt vid delvis skuggiga landsvägar.

Förutom argumenten för och emot här ovan finns ytterligare några saker att tänka på som jag tar upp dem här nedan och behöver ha era synpunkter på:

Vad har du för synpunkter? Ge mig så mycket input som möjligt, även om det ”bara” är att ni är nöjda med dagens design.

  • Inom vissa grenar (LVG, CX och BANA) måste man använda en av SCF godkänd klubbdräkt att tävla i. Övriga discipliner kräver inte klubbdräkt, d.v.s. där kan de som inte vill bekosta nya kläder fortsättningsvis tävla i dagens design. Detta gör att en designförändring innebär att alla som tävlar i LVG, CX & BANA måste skaffa nya kläder = ökad kostnad för de som tävlar. Är det OK?

Jag vill även att ni kommer med designförslag. Om det blir aktuellt att ändra design så behöver ny, färdig design vara klar till årsskiftet, det är därför viktigt att jag får in förslag/skisser så snart som möjligt, DOCK SENAST söndag 25:e November!

Några punkter att tänka på ang. design:

En genomgående synpunkt är att de ljusa delarna får en osnygg mörk rand av stänkvatten från framförallt bakhjulen. En variant skulle då kunna vara att:

  • Ha en mörkare blå kulör än den vi har idag
  • Ersätta den ljusa tygbiten högt upp baktill på byxorna (”övre rumpan”, ej ryggpartiet) med den mörkblå NYANSEN
  • Ha hela ryggstycket på tröjor i samma mörkare blå nyans, eller åtminstone den nedre delen och successivt fada ut mot ljusare upp mot nacke/ut mot ärmar.

Med detta får man en ”smutstålig” mörk ryggtavla på cyklisten, men kan fortfarande ha ljusa, väl synliga ärmar/skuldror och ev. framsida.

Det är EN variant på designförslag, berätta nu vad just DU tycker är viktigt med  en ny design!

Jag bifogar ”oifylld” mall för tröja och bib’s som ni kan färglägga, scanna och maila till mig enl. nedan, alt. ni skapar andra digitala filer och bifogar. När ni mailar, v.v. ange som Ämne: ”Ny design SMACK”, så kan jag lättare samla ihop era mail.

Håkan Lundström
Klädansvarig SMACK
hl@tormax.se