Information om SMACKs aktiviteter för säsongen 2021

Detta dokument innehåller information som normalt brukar ges vid Uppstartsmötet, direkt efter SMACKs årsmöte.
I år blev det inget fysiskt årsmöte utan ett Teams-möte och inget efterföljande uppstartsmöte hölls.

Information om säsongen 2021 kommer istället i detta dokument