Dags att betala medlemsavgiften för 2019

Nytt år och därmed dags att betala in medlemsavgiften för 2019, information om avgiften och betalning hittar du nedan.

För närvarande gäller följande medlemsavgifter:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 500 kr (gäller för en huvudmedlem och hela familjen på samma adress)

Betalning av medlemsavgiften

Betalning av medlemsavgift (gäller från 1/1 till 31/12 ett kalenderår) via plusgiro 6 69 24-2 alternativt via Swish (Swish nr 1231993724), ange att betalningen gäller medlemskap samt ditt namn.

Personuppgifter (lagring och behandling)

Som medlem i SMACK, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., lagrar vi och behandlar vi följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån vårt syfte med medlemsregistret. Vi använder oss av medlemsregister i IdrottOnline, bokföringssystem (namn, betalningsinformation om medlemskap, kläder, lopp), samt dokument (namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter) lagrade i Office 365 för hantering av medlemskap.

När du antas som medlem lägger vi till din epost adress i vår epost-lista (vi använder Office 365, Exchange Online, som epost-system) som vi använder för att kommunicera ut viktig information (så som kallelser till möten, information om våra arrangemang, erbjudanden, etc). Epost-listan är en av SMACKs  kanaler för kommunikation med våra medlemmar, endast utvalda roller inom SMACK kan använda listan för att skicka ut kommunikation.

SCF exporterar anslutna föreningars medlemsregister i IdrottOnline för att dess medlemmar ska kunna ansöka om tävlingslicens enligt UCI:s bestämmelser och använda sig av det tävlingsadministrativa IT-systemet SwecyclingOnline.

När du ansöker om medlemskap via IdrottOnline i SMACK, ger du ditt godkänande och samtycke till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Vid avslutat medlemskap tar vi bort dina personuppgifter från medlemsregister och kontaktlistor.

Om du anmäler dig till våra lopp eller beställer kläder genom webbshoppen ger du ditt godkännande och samtycke att vi lagrar och behandlar (WordPress/WooCommerce) dina personuppgifter för start-/resultathantering i loppen samt för kontakt med dig gällande dina beställningar.