Inom grenen landsväg finns olika tävlingsdiscipliner - linje, tempo, partempo och lagtempo. Vanligtvis när vi kör landsvägsträning så kör vi med linjehojar, dock kör vi tempoträningar ibland med tempohoj.

Läs nedan om de olika disciplinerna och mer om hur man cyklar i klunga - det är viktigt att du vet hur man beter sig i en grupp när man cyklar tillsammans. Ofta är avstånden mellan cyklisterna i klungan små och ett oväntat beteende kan leda till sammanstötningar eller i värsta fall en krasch.

Känner du dig osäker, håll lite längre avstånd. Är vädret dåligt, kanske har det regnat eller regnar fortfarande, håll ett längre avstånd än vid torrt väder - bromsarna tar sämre i blött väder.

Den bästa träningen får du om du kan vara kontinuerlig med din träning - säkerheten föst! Ta inga onödiga risker!

För våra träningstillfällen se Träning.

Linje

Linjelopp i tävlingssammanhang innebär en gemensam start och där det gäller att vara först över mållinjen. Detta inbjuder till taktisk körning och är man fler från samma klubb/lag kan man köra för laget. Cyklarna som används är linjecyklar (racer).

På våra landsvägsträningar kör vi oftast med linjehoj, men du kan naturligtvis använda annan cykel också på träningarna. Skillnaden gentemot tävling är oftast att man hjälps åt i betydligt större grad under en träning - fart och hastighet anpassas efter gruppen och är betydligt jämnare. Vissa träningar kan dock vara mer tävlingsinriktade eller vara i form av intervallträning - fråga alltid vid start av en träning om du känner dig osäker!

lvg-linje

lvg-tempo

Tempo

I tempo startar man individuellt, oftast med en minuts mellanrum (detta kan dock variera), och man kör mot klockan på en given sträcka. Ofta är det en 180 graders vändning efter halva sträckan. Här gäller det att ha snabbast tid i sin klass.

En tempocykel skiljer sig från en linjecykel - framför allt styret men även geometrin på ramen. Detta för att få bästa möjliga aerodynamik. Inom tempo är det tillåtet med ett heltäckt bakhjul, ett så kallat dischjul. Naturligtvis kan du använda din linjehoj även när du kör tempolopp.

Tempolopp är korta lopp och distanserna varierar från 10 km till 30 km, det förekommer även tempolopp som är upp mot 40 eller 50 km långa i mästerskap.

Partempo och lagtempo

Partempo och lagtempo, är som tempo men man kör i par respektive lag och hjälps åt under loppet. Distanserna är oftast längre då man är fler som hjälps åt med dragjobbet. Man kör i ett led för att den/de som inte tar förningarna för tillfället ska få möjlighet till återhämtning innan det är dags för dragjobb igen.

lvg-lagtempo

Att cykla i klunga

Att cykla i klunga kräver en del disciplin och hänsyn till medcyklister och andra trafikanter men ger även mycket tillbaka dels är det energieffektivare att cykla i klunga än att cykla själv men framförallt får du gemenskapen att cykla tillsammans med andra. Här får du en del tips och grunderna för att cykla i klunga. Det finns olika varianter av att cykla i grupp men innan vi går in på dem ska vi gå igenom tecken och vad man ska tänka på oavsett vilken variant av klunga som används.

Tecken i klungan

När man cyklar i klunga är det viktigt att förmedla information inom klungan, alla tecken och hojt skickas vidare genom hela klungan, alla har inte fri sikt i klungan. Den som cyklar längst fram ansvarar för att förmedla information bakåt i klungan. Tecken och hojt som du behöver känna till vid klungkörning:

Utsträckt hand

Markerar sväng. Höger arm = sväng höger. Vänster arm = sväng vänster.

Uppsträckt hand med öppen handflata

Stanna, stopp. Klungan saktar in och stannar.

Hand ”pumpar” med handflatan ner

Sakta ner farten. Svår cyklat parti, rådande trafiksituation som kräver lägre fart eller dylikt.

Hand pekar i sidan ned mot asfalten

Något är ”fel” på vägen på den sida av cykeln som handen pekar. Det kan röra sig om skada i vägen, en tappad flaska, grus eller glassplitter. Pekar höger hand ned ligger något på vägen på höger sida, pekar vänster hand ned ligger något på vägen på vänster sida.

Hand klappar mot baken eller viftar mot baken

Hinder på vägen på den sidan som handen klappar – parkerad bil, cyklister som cyklar långsammare, gångtrafikanter, refuger eller andra dylika hinder på vägen. Höger hand klappar mot baken betyder väj åt vänster. Vänster hand klappar mot baken betyder väj åt höger.

Hål! Grus!

Om du inte har möjlighet att släppa styret eller vill göra dina medcyklister extra uppmärksamma kan du hojta ”Hål” vid skador i vägen eller "Grus" om det ligger grus på vägen.

Bil!

De längst fram i klungan ansvarar för att hojta ”Bil” eller ”Bil framöver” vid möte med fordon. De längst bak i klungan ansvarar för att hojta ”Bil” eller ”Bil bakom” och förmedla detta till framförvarande medcyklister vid omkörande fordon.

Klungkörning

Att cykla i klunga är energieffektivare än att cykla själv då du mellan varven kan ligga på rulle (det vill säga ligga efter en med cyklist) och inte ta vinden hela tiden. Vilken typ av klunga som vi kör i beror på rådande förhållanden. För att klungkörningen ska bli säker för alla i klungan behöver du tänka på ett par saker:

Visa tecken och markera faror

Använd ett gemensamt språk (se ovan) inom klungan och markera faror tydligt i tid.

Håll linjen

Det vill säga håll samma avstånd till vägkanten när du kör igenom en kurva som innan kurvan, det vill säga gena inte genom kurvan. Genar du genom kurvan finns risk för olyckor då någon kan komma bakifrån. 

rulle

Upphovsman till bilden Christer Hedberg

Gör inget oväntat

Var tydlig och markera din avsikt, inga hastiga rörelser i sid- eller längs-led (tänk på att cykeln skjuts bakåt när du ställer dig upp). Ska du dricka/äta eller justera något på cykel/kläder gör detta längs bak i klungan.

Uppförsbackar och nedförsbackar

I uppförsbackar är det viktigt försöka hålla samma ansträngningsnivå (men förmodligen lägre hastighet) för att klungan inte ska dras ut och spricka upp. Tänk på att när du längst fram har nått toppen av backen kan de längst bak i klungan ha en bit kvar på backen, öka därför inte hastigheten direkt.

I nerförsbackar har de som ligger bakom dig en fördel, de behöver inte ta den vind som du längst fram i klungan tar. Därför trampar den som ligger längst fram och drar i nerförsbackarna. Annars kommer de bakom behöva bromsa (då de har lägre luftmotstånd).

Placering i klungan

I en effektiv klunga ligger man i tätt bakom varandra i ledet, undvik dock att ditt framhjul hamnar vid sidan om fram varandes bakhjul. Ditt framhjul ska ligga i linje men bakom närmaste framför varandes bakhjul.

När du cyklar längst fram i klungan har du ansvaret att lyfta blicken och hålla utkik efter hål, grus, fordon, fotgängare och andra hinder som kan förekomma på vägen. Det är ditt ansvar att förmedla dessa hinder med tecken och rop till resten av klungan som har skymd sikt.

Kurvteknik

I skarpa kurvor och svängar se till att din inre pedal (det vill säga pedalen på den sidan du svänger åt) är i sitt högsta läge och att yttre pedalen är i sitt lägsta läge. Lägg även lite extra tyngd på den yttre pedalen för lägre tyngdpunkt. Du säkerställer samtidigt att den inre pedalen inte kommer att slå i marken.

Dragteknik

När det blir din tur att dra i klungan är det inte din tur att bevisa hur stark form du är i, utan du håller samma hastighet som tidigare (den som klungan kommit överens om i förväg). Känner du att du är i bra form kan du ta en längre förning eller om du känner dig trött kan du stå över eller ta en kortare förning. På detta sätt kommer alla i klungan att orka bättre igenom hela passet och fler kan delta även om vi har olika förutsättningar.

Gemenskap

Gemenskapen och att klungan hjälps åt är en viktig punkt vid klungkörning. Får någon till exempel punktering under rundan stannar hela klungan och man hjälps åt för att lösa problemet. Splittras klungan, sänk tempot för att vänta in eller så vänder klungan för att hämta upp dem som tappat och hjälper dem med dragningen.

Att cykla i klunga handlar om gemenskapen och att ha kul ihop.

en_linje

Upphovsman till bilden Christer Hedberg

Ett led

Den enklaste formen av klungkörning består av en klunga i ett led. Cyklisterna ligger i ett rakt led bakom varandra. Cyklisten längst fram tar vinden för de andra. Denna typ av klungkörning lämpar sig på smalare vägar och där trafiken är för tät för två led.

När cyklisten längst fram vill byta tar han/hon ett försiktigt steg åt vänster, kom ihåg att ha uppsikt bakåt på trafiken innan du går ut åt vänster, visa även gärna med ett litet tecken din avsikt att byta. Väl ute till vänster saktar cyklisten in farten för att glida ner till sista plats i klungan.

Nästa cyklist i ledet tar därmed över förningen, kom ihåg att inte öka tempot utan håll samma hastighet. Hastighetsökningar (speciellt om de är plötsliga) tröttar ut och riskerar att klungan splittras av rycken.

Är trafiken för tät och intensiv, vänta till ett lugnare parti innan du byter.

Kom ihåg att lämna över förningen innan du blir trött, en förning ska normalt inte ta mer än en minut. Vill klungan hålla ett högt tempo bör förningarna vara kortare.

Två par

Att cykla i två led ger förutom fördelarna med draghjälp även ett mer socialt cyklande, då man har en med cyklist bredvid som man kan prata med.

Vid cykling i två par ligger cyklisterna i två led rakt efter varandra. Den som ligger längst fram i högra ledet styr hastigheten i gruppen samt växlingarna i dragningarna. Kommunikation i klungan är viktigt för att växlingarna ska fungera bra. En växling sker genom att den längst fram i högra ledet kommunicerar med den som är längst fram i vänstra ledet.

Vid växlingen sänker ledaren i högra ledet hastigheten långsamt, när ledaren i vänstra ledet har passerat tillräckligt långt framför viker han/hon av till höger. Viktigt är att den nya ledaren i vänstra ledet håller samma hastighet som tidigare (ett bra hjälpmedel är cykeldatorn).

tvapar

Upphovsman till bilden Christer Hedberg

belgisk

Upphovsman till bilden Christer Hedberg

Belgisk kedja

Belgisk kedja är en variant på cykling i två par (två led), framför allt populär på långlopp så som Vätternrundan.

Skillnaden i en belgiskkedja är att man inte ligger kvar längst fram i gruppen och tar vind, utan man viker av från ledet som håller lite högre hastighet till ledet som faller bakåt (det med lite lägre hastighet).

Det viktiga är att kedjan inte accelererar i hastighet hela tiden, utan hastigheten ska vara jämn, däremot ska det vara skillnad i hastigheten mellan leden. Ledet som faller tillbaka ska ha lite lägre hastighet och styr klungans konstanta hastighet. Kommunikation inom klungan är viktig, hjälp varandra vid växling till det långsammare ledet genom att signaler att det finns plats.

Rotationen i kedjan kan låsas under uppförsbackar och nedförsbackar eller andra dylika situationer. Detta innebär att alla håller sin plats i kedjan och hastigheten hålls på samma nivå i båda leden.

Kedjan kan rotera åt olika håll beroende på vindriktningen. Det snabbare ledet ska ligga i lä från vinden. Vid opålitlig vind eller ingen vind är det vänstra ledet det snabbare och man faller bakåt i det högra ledet.