Följande principer har tagits fram för ett öppet och prestigelöst klimat inom klubben - SMACK ska vara klubben för alla som gillar cykling och god gemenskap.

Dopning och droger

Nolltolerans råder mot doping och droger inom SMACK. Alkohol kan vara tillåtet på klubbens fester.

Tobak och snus är tillåtet men bör hanteras diskret, framförallt när barn och ungdomar är närvarande.

Mer information på Antidopingpolicy för SMACK.

Klubbträningar

SMACK är en stor klubb med många individer som har olika förutsättningar och ambitionsnivåer. För att alla ska trivas och få bra förutsättningar finns ett behov av olika typer av träningar, exempelvis: lugna distanspass, snabbdistans, intervall pass och tävlingslik träning.

SMACK har officiella träningstider från olika startplatser, följ dessa i största möjliga mån. Konkurrera inte med dessa tider genom att exempelvis skapa egna träningar som startar en halvtimme tidigare eller senare. Passar inte träningstypen på dessa tillfällen - ställ upp och led ett pass och anpassa därmed träningen!

Under klubbträningar är det viktigt att du

  • Kommer i tid till samlingen
  • Respekterar dem som ställer upp som ledare
  • Lyssnar och följer de instruktioner som ges vid genomgång innan träningen och under träningen
  • Vill du avvika från passet, säg till så att ledare är medvetna om detta
  • Följer trafikregler
  • Tar hänsyn till fotgängare, ryttare och övriga trafikanter
  • Bär hjälm under cyklingen (obligatoriskt för att få vara med träningarna)
  • Ha en säker cykel efter rådande förhållanden - fungerande bromsar, reflexer/lyse vid mörker, med mera

Tävlingar och motionslopp

I tävlingssammanhang ska SCF regler följas och rådande godkända klubbkläder ska användas vid deltagande i tävlingsklass.

I motionslopp är det okej att inte bära klubbkläder men vi ser naturligtvis att så många som möjligt bär klubbkläder även i motionssammanhang och visar upp klubben och våra sponsorer.

Sociala medier

Ta hänsyn till klubbmedlemmar och andra vid bruk av sociala medier - så som vår Facebook grupp och sida samt Twitter. Våra sociala medier är till för att främja kommunikation mellan medlemmar och sprida information om våra aktiviteter och verksamhet.