SMACK-Serien-Icon

SMACK-serien

Den populära träningsserien genomförs tillsammans med flera av Upplands och norra Stor-Stockholms cykelklubbar som en kombination av SMACK-serien och Upplands Cup Lvg och är öppen för alla oavsett klubbtillhörighet, ambitionsnivå eller idrott, bara du gillar att cykla.

MTB-Serien-Icon

MTB-serien

Träningsserien för MTB-åkare, varannan torsdag ute i skogarna runt om i Uppland. MTB-serien är öppen för alla oavsett klubbtillhörighet, ambitionsnivå eller idrott, bara du gillar att cykla. Även MTB-serien arrangeras i ett samarbete med flera klubbar från Uppland.