Välkommen att bli medlem i SMACK! - Klubben för dig som gillar cykling och god gemenskap!

Vi kör både Landsväg och MTB, många av oss kör både och. Vissa kör bara för motionen och för att det är roligt, andra tävlar och kör så det ryker, men det viktigaste har vi gemensamt - Den goda stämningen och den trevliga gemenskapen i klubben.

Medlemsförmåner:
Som medlem i SMACK har du många förmåner och rabatter hos flera cykelhandlare, men även många andra företag.

För närvarande gäller följande medlemsavgifter:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 500 kr (gäller för en huvudmedlem och hela familjen på samma adress)

Personuppgifter (lagring och behandling)

Som medlem i SMACK, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., lagrar vi och behandlar vi följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån vårt syfte med medlemsregistret. Vi använder oss av medlemsregister i IdrottOnline, bokföringssystem (namn, betalningsinformation om medlemskap, kläder, lopp), samt dokument (namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter) lagrade i Office 365 för hantering av medlemskap.

När du antas som medlem lägger vi till din epost adress i vår epost-lista (vi använder Office 365, Exchange Online, som epost-system) som vi använder för att kommunicera ut viktig information (så som kallelser till möten, information om våra arrangemang, erbjudanden, etc). Epost-listan är en av SMACKs  kanaler för kommunikation med våra medlemmar, endast utvalda roller inom SMACK kan använda listan för att skicka ut kommunikation.

SCF exporterar anslutna föreningars medlemsregister i IdrottOnline för att dess medlemmar ska kunna ansöka om tävlingslicens enligt UCI:s bestämmelser och använda sig av det tävlingsadministrativa IT-systemet SwecyclingOnline.

När du ansöker om medlemskap via IdrottOnline i SMACK, ger du ditt godkänande och samtycke till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Vid avslutat medlemskap tar vi bort dina personuppgifter från medlemsregister och kontaktlistor.

Om du anmäler dig till våra lopp eller beställer kläder genom webbshoppen ger du ditt godkännande och samtycke att vi lagrar och behandlar (WordPress/WooCommerce) dina personuppgifter för start-/resultathantering i loppen samt för kontakt med dig gällande dina beställningar.

Följ dessa steg för ansöka om medlemskap i SMACK

  1. Ansök om medlemskap genom att skicka ett mail till anna-lenaedwinson@smack.se med namn, personummer, mobiltelefon och din email-adress. En ansökan ska göras för respektive familjemedlem.
  2. När vi har registrerat din anmälan kommer vi att skicka ut ett välkomstbrev per e-post till den adress du har angett. Har du inte fått ett välkomstbrev (med e-post) inom 3-5 dagar hör av dig till oss på info@smack.se.
  3. Betalning av medlemsavgift (gäller från 1/1 till 31/12 ett kalenderår) via plusgiro 6 69 24-2 alternativt via Swish (Swish nr 1231993724), ange att betalningen gäller medlemskap samt ditt namn.