Styrelse och organisation 2022

Ordförande: Tobias Söder
Vice Ordförande: Jimmy Lejonhammar 
Kassör: Alf Klövvik
Sekreterare: Michael Kalisz
Ledamot: Anna-Lena Edwinson
Ledamot: Hanna Meyerscough
Ledamot: John Lindell
Förste suppleant: Jessica Alinder
Andre suppleant: Håkan Lundström

Ansvarsområden

MTB-ansvarig: Vakant
Sponsoransvarig: Jimmy Lejonhammar
PR-ansvarig:
Paracykelansvarig: Eva Zahawi
SMACK och MTB-Serie ansvarig: Håkan Johnsson
IT- och hemsidaansvarig: Michael Kalisz
Klädansvarig: Håkan Lundström
Ungdomsansvarig:
Gruppcyklingsansvarig: John Lindell
Träningsansvarig: Jimmy Lejonhammar
Medlemsansvarig: Anna-Lena Edwinson
Utbildning: Tobias Söder
Kontakt, e-post: Tobias Söder
Kontakt, post: Alf Klövvik
Kontaktperson, telefon: Tobias Söder
Kontaktperson, facebook: Jessica Alinder
SMACK.se-ansvarig: Michael Kalisz
Arrangörsgruppen: Håkan Johnsson, Stefan Lagerkvist