Huvudanmälan till Vätternrundan flyttas fram!

Saxat ifrån ett mail från vätternrundan:

Huvudanmälan till nästa års Vätternrundan 300 km flyttas fram en månad och öppnar den 27 november klockan 19.00.

Detta på grund av att vi tittar på förändringar av bansträckningen som är relativt stora. Vi har flera olika alternativ och det är många parametrar att ta hänsyn till innan vi har ett beslut. Den 27 november ska det dock finnas ett bra och väl underbyggt beslutsunderlag om bansträckningen – om det blir någon förändring och i så fall hur den nya sträckningen ska se ut!