Nytt År – Medlemsavgift

Hej SMACKare,
Nytt år och därmed dags att betala in medlemsavgiften för 2022.
Medlemsavgifter:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 500 kr (gäller för en huvudmedlem och hela familjen på samma adress)
Betalning av medlemsavgiften
Betalning av medlemsavgift (gäller från 1/1 till 31/12 ett kalenderår) via plusgiro 6 69 24-2 alternativt via Swish (Swish nr 1231993724), ange att betalningen gäller medlemskap samt ditt namn.