Årsmöte för Sigtuna Märsta Arlanda CK 2022

Torsdagen den 24 februari 2022 kl. 19:00 

Årsmötet kommer på grund av omständigheterna genomföras digitalt. Mer information, om vilken digital plattform som kommer användas och hur mötet kommer gå till, delges i samband med publicering av årsmötets handlingar, senast en vecka innan mötet. Informationen skickas även till den e-postadress du anmält dig med.

För att få en bild av hur många som vill delta på mötet ber vi er som ska delta att anmäla er på den här länken:

Anmälan till  Sigtuna Märsta Arlanda CK årsmöte den 24/2/2022

Årsmötets handlingar kommer att publiceras på klubbens hemsida

http://www.smack.se/medlemmar/

senast en vecka före mötet

Motioner till årsmötet ska inlämnas snarast, dock senast två veckor innan mötet, det vill säga den 10 februari, för att hinna behandlas av styrelsen. Inlämning kan ske via e-post till info@smack.se.

Styrelsen önskar alla välkomna!