MTB-serien

SMACK och Upplands Cykelförbund hälsar alla cyklister välkomna att delta i 2018 års upplaga av MTB-serien/Upplands Cup MTB.

Serien startar som vanligt med SMACKs omgång i Pinbacken, Märsta den 5/4, Välkomna!

Inbjudan och Program MTB-serien Upplands Cup MTB 2018

Inlägg och resultatlistor från omgångarna finns i listan till höger.

  • Välkomna att köra i MTB-serien

Träningsserien arrangeras 2018 av sex av Upplands cykelklubbar. Serien är öppen för alla som gillar att cykla MTB oavsett klubb eller ambitionsnivå. Ungdomar är speciellt välkomna och får köra kortare distans eller färre antal varv beroende på ålder vid alla omgångar.

I Upplands Cup MTB samlar man poäng för varje omgång man deltar, ju bättre resultat man gör desto fler poäng får man.
Poängskalan baseras på antal deltagare i klassen och är omvänd så att bästa tiden får flest poäng. Högsta poäng per klass är 15 och minsta poäng 1,
alla startande får minst 1 poäng, även vid DNF. Vid färre än 15 startande i klassen är högsta poäng lika med antal startande och minsta poäng 1.
Poängen summeras också per klubb och utgör därmed tävlingen om Upplands bästa cykelklubb MTB för de klubbar som tillhör Upplands CF.

Startavgift 30 kr inkl. fika och trevligt cykelsnack. Vid vissa omgångar används chiptidtagning med eget Mylaps-chip eller hyrchip för 20 kr per gång.

Info om samlingsplatser, program och resultat läggs upp på SMACKs hemsida på SMACKs Facebook och på Upplands Cykelförbunds hemsida.

MTB-serien / Upplands Cup MTB är sanktionerad av Upplands Cykelförbund.

Upplands Cup MTB 2018      
Datum / Starttid Serie / Cup Disciplin Arrangör Bana Samlingsplats
5 / 4 kl 18:30 Upplands Cup MTB MTB XC SMACK Pinbacken Pinbacken, samling vid Skidklubbens klubbstuga vid Bristagatan
19 / 4 kl 19:00 Upplands Cup MTB MTB XC CK UNI Lövstalöt Gossis grustag, Lövstalöt
3/ 5 kl 19:00 Upplands Cup MTB MTB XC Enköpings CK Enköpings MTB-bana Gånstagården, Enköping
17 / 5 kl 19:00 Upplands Cup MTB MTB XC Bålsta CK Viby MTB-bana  Vibyspåret, Bålsta
31 / 5 kl 19:00 Upplands Cup MTB MTB XC Östra Aros CK Sunnersta MTB-bana Sunnersta-gropen, Uppsala
14 / 6 kl 19:00 Upplands Cup MTB MTB XC Knivsta CK Knivsta MTB-bana Elljusspåret, Boängsvägen, Knivsta
Sommaruppehåll          
2 / 8 kl 19:00 Upplands Cup MTB MTB XC SMACK Hällsbo Hällsbo-spåret, Prästängsvägen, Sigtuna
16 / 8 kl 19:00
Upplands Cup MTB MTB XC CK Uni Sunnersta Sunnersta-gropen, Värmestugan
30 / 8 kl 18:30 Upplands Cup MTB MTB XC Bålsta CK Viby MTB-bana  Vibyspåret, Bålsta
8 / 9 kl 10:00

OBS: Lördag

(Nybörjare startar kl 9:30)

Upplands Cup MTB + DM MTB MTB XC Knivsta CK Knivsta MTB-bana Elljusspåret, Boängsvägen, Knivsta
9 / 9 kl 11:00

OBS: Lördag

Avslutning   Upplands CF Avslutning i Knivsta CKs klubbstuga med fika, varm korv och prisutdelning för årets serie efter Knivsta XC MTB Knivsta CKs klubblokal, Boängsvägen, Knivsta

 

Poängsystem

Poäng tilldelas efter antal deltagare i klassen i en fallande skala till alla som fullföljer. Nybörjare (alla är vinnare) erhåller 1 poäng per fullföljt lopp.

Klassindelning enl. SCF regler för MTB:

Herrar

P10-12 (Pojkar 10-12 år)

Rätt att deltaga i klass P10-12 har cyklist som under kalenderåret fyller 10-12 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

P13-14 (Pojkar 13-14 år)

Rätt att deltaga i klass P13-14 har cyklist som under kalenderåret fyller 13-14 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

P15-16 (Pojkar 15-16 år)

Rätt att deltaga i klass P15-16 har cyklist som under kalenderåret fyller 15-16 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

J (Juniorer)

Rätt att deltaga i klass J har cyklist som under kalenderåret fyller 17-18 år och innehar Juniorlicens.

Sen (Seniorer)

Rätt att deltaga i klass Sen har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 19 år och innehar U23-, Elit eller Veteranlicens.

U23 (Under 23)

Rätt att deltaga i klass U23 har cyklist som innehar U23-licens.

Elit (Seniorer Elit)

Rätt att deltaga i klass Elit har cyklist som innehar Elit- eller U23-licens.

H30 (Herrar 30 år och äldre)

Rätt att deltaga i klass H30 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 30 år och innehar Veteranlicens.

H40 (Herrar 40 år och äldre)

Rätt att deltaga i klass H40 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 40 år och innehar Veteranlicens.

H50 (Herrar 50 år och äldre)

Rätt att deltaga i klass H50 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 50 år och innehar Veteranlicens.

HSport (Herrar 15 år och äldre)

Rätt att deltaga i klass HSport har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år, vid Cross Country Långlopp dock lägst 17 år, och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Elitmotion Herrar

Rätt att deltaga i klass Elitmotion Herrar har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Ungdom Sport (Pojkar och Flickor 11-14 år)

Rätt att deltaga i klass Ungdom Sport har cyklist som under kalenderåret fyller 11-14 år och innehar tävlingslicens, PU eller FU, eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Nyb (Pojkar Nybörjare 6 - 10 år)

Rätt att deltaga i klass Nyb har pojkar som under kalenderåret fyller 6-10 år. Innehav av tävlingslicens är inget krav. Cyklister som under året fyller 10 år och har löst årslicens får ej delta i nybörjarklass.

Damer

F10-12 (Flickor 10-12 år)

Rätt att deltaga i klass F10-12 har cyklist som under kalenderåret fyller 10-12 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

F13-14 (Flickor 13-14 år)

Rätt att deltaga i klass F13-14 har cyklist som under kalenderåret fyller 13-14 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

F15-16 (Flickor 15-16 år)

Rätt att deltaga i klass F15-16 har cyklist som under kalenderåret fyller 15-16 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

DamJ (Damjuniorer)

Rätt att deltaga i klass DamJ har cyklist som under kalenderåret fyller 17-18 år och innehar Juniorlicens.

DamE (Damer Elit)

Rätt att deltaga i klass DamE har cyklist som innehar DamElitlicens eller veteranlicens.

D30 (Damer 30 år och äldre)

Rätt att deltaga i klass D30 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 30 år och innehar Veteranlicens.

D40 (Damer 40 år och äldre)

Rätt att deltaga i klass D40 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 40 år och innehar Veteranlicens.

DSport (Damer 15 år och äldre)

Rätt att deltaga i klass DSport har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år, vid Cross Country Långlopp dock lägst 17 år, och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Elitmotion Damer

Rätt att deltaga i klass Elitmotion Damer har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Ungdom Sport (Pojkar och Flickor 11-14 år)

Rätt att deltaga i klass Ungdom Sport har cyklist som under kalenderåret fyller 11-14 år och innehar tävlingslicens, PU eller FU, eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Nyb (Flickor Nybörjare 6-10 år)

Rätt att deltaga i klass Nyb har flickor som under kalenderåret fyller 6-10 år. Innehav av tävlingslicens är inget krav. Cyklister som under året fyller 10 år och har löst årslicens får ej delta i nybörjarklass.

Rätt att delta

Cyklist som under kalenderåret fyller 18 år äger rätt att delta i klass Senior, Elit, U23 och DamElit vid samtliga tävlingar förutom mästerskap och cuptävling då Juniorklass samma tävlingsdag har cup.

Dispens

På ansökan av sin förening kan cyklist erhålla tillstånd av SCF att tävla i annan klass än åldern berättigar till. Cyklist som erhållit tillstånd att tävla i lägre klass skall då en (1) poäng enligt 15.1.006 erövrats i allmän tävling eller etapplopp omgående uppflyttas till rätt åldersklass. Cyklist som av SCF anses icke kvalificerad för viss klass kan av SCF nedflyttas till lägre klass.

NYBÖRJARKLASS

Nybörjarklass skall alltid arrangeras vid tävlingar där ungdomsklass 10-12 år arrangeras.

Åldersindelning

Nybörjarklass har följande åldersindelning:

Pojkar som under kalenderåret fyller 6, 7, 8, 9 resp 10 år,

Flickor som under kalenderåret fyller 6, 7, 8, 9 resp 10 år.

Varje åldersklass tävlar för sig. På resultatlista skall ej tider anges.