SMACK-rundan hitta hit

Omklädning, nummerlappsutdelning och efteranmälan vid bygdegården i Odensala. Start och mål vid Odensala k:a.