Hitta till Arlanda Testtrack 1

För dig som kör med GPS är adressen till banan: Halmsjövägen 41, Arlandastad.

Skyltat till tävlingen från E4 södergående och norrgående

Norrifrån (se bild nedan):
Sväng av E4 vid avfart Måby, sväng vänster mot Arlanda. Tag höger i första rondellen, åk uppför backen, över motorvägen, rakt fram i rondellen vid trafikplats Nybygget, tag till höger i korsningen vid Starrmossen och tag därefter till höger före Långtidsparkeringen (Rött plank), fortsätt ca 1 km till Arlandastad Testtrack 1. Följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen.

Parkera på den avstängda vägen utanför banan enligt parkeringsvakternas anvisningar.

Söderifrån (se bild nedan):
Sväng av E4 vid Märsta-avfarten och håll höger mot Långtidsparkeringarna (åk ej över E4:an), kör rakt fram i den första rondellen, tag höger i den andra rondellen och sväng vänster in mot Arlandastad Testrack 1 vid Gasmacken. Följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen.

Parkera på den avstängda vägen utanför banan enligt parkeringsvakternas anvisningar.

OBS! Följ vägbeskrivningen, ingen trafik via andra vägar på grund av miljöpåverkan och trafikproblem för boende i trakten.

Alla tävlande och all publik uppmanas att samåka för att minska miljöpåverkan, minska trafikproblemen och för att alla bilar ska få plats på parkeringen! Välkomna!