Styrelse och organisation 2024

Ordförande: Tobias Söder
Vice Ordförande: Jonaz kumlander
Kassör: Alf Klövvik
Sekreterare: Hannah Meyrscough
Ledamot: Michael Kalisz
Ledamot: Jimmy Lejonhammar
Ledamot: John Lindell
Förste suppleant: Patrik Ekblad
Andre suppleant: Håkan Lundström

Ansvarsområden

MTB-ansvarig: Mats Andersson
Sponsoransvarig: Jimmy Lejonhammar
Paracykelansvarig: Eva Zahawi
SMACK och MTB-Serie ansvarig: Håkan Johnsson
IT- och hemsidaansvarig: Michael Kalisz
Gruppcyklingsansvarig: John Lindell
Träningsansvarig: Jimmy Lejonhammar
Medlemsansvarig: Anna-Lena Edwinson
Kontakt, e-post: Tobias Söder
Kontakt, post: Alf Klövvik
Kontaktperson, telefon: Tobias Söder
SMACK.se-ansvarig: Michael Kalisz
Arrangörsgruppen: Håkan Johnsson, Stefan Lagerkvist