Styrelse och Organisation

Styrelse och organisation 2018

Ordförande: Tobias Söder
Vice Ordförande: Magnus Nyberg
Kassör: Alf Klövvik
Sekreterare: Joachim Martinsson
Ledamot: Anna-Lena Edwinson
Ledamot: Johan Dansk
Ledamot: Jörgen Lind
Ledamot: Jan Jensen
Ledamot: Håkan Lundström
Ledamot: Madeleine Englund
Förste suppleant: Elin Hedström
Andre suppleant: Kari Hästö

Ansvarsområden

MTB-ansvarig: Jörgen Lind
Sponsoransvarig: Johan Dansk
PR-ansvarig: Elin Hedström
Paracykelansvarig: Eva Zahawi
SMACK- och MTB-ansvarig: Håkan Johnsson
IT- och hemsidaansvarig: Kim Tuuliainen
Klädansvarig: Håkan Lundström
Ungdomsansvarig: Elin Hedström
Gruppcyklingsansvarig: Anna-Lena Edwinson
Träningsansvarig: Magnus Nyberg
Medlemsansvarig: Anna-Lena Edwinson
Utbildning: Tobias Söder
Kontakt, e-post: Tobias Söder
Kontakt, post: Alf Klövvik
Kontaktperson, telefon: Tobias Söder
Kontaktperson, facebook: Madeleine Englund
SMACK.se-ansvarig: Madeleine Englund
Arrangörsgruppen: Håkan Johnsson, Håkan Nygren, Jan Jensen och Stefan Lagerqvist