Medlemsavgift & licenser för 2015

Nu har det blivit 2015 och det är dags att betala medlemsavgiften i SMACK, plus avgift för licens om vill ha sådan. Avgiften ska vara betald senast den 2015-01-31.

  • Medlemsavgiften är 250 kr för vanligt medlemskap eller 400 kr för familjemedlemskap, för den avgiften kan alla i familjen vara medlemmar
  • Du som vill ha tävlingslicens eller baslicens (motionslicens) 2015 ska även betala för licensen samtidigt

Tävlingslicens är obligatorisk om du tänker tävla under året och innehåller en olycksfallsförsäkring som gäller vid all form av cykling.

Baslicensen ger samma olycksfallsförsäkring, vilket är mycket bra att ha, dessutom får du köra i sportklass i tävlingar och i tävlingsklass i Gran Fondo-motionslopp.

Vi rekommenderar alla som cyklar mycket att teckna en licens eftersom du då är olyckfallsförsäkrad när du cyklar ute på vägarna eller i skogen.

  • Licensen kostar 700 kr för tävlingslicens eller 300 kr för baslicens
  • Läs mer om licenser här och använd gärna det nya formuläret för att underlätta administrationen

Du som ska tävla under året behöver också skaffa en chip eftersom det nya tidtagningssystemet med chip kommer att användas under året, i alla fall på landsvägstävlingarna och troligen även på MTB-tävlingarna.. Om du inte har eget chip kommer du att tvingas hyra ett för 200 kr per gång för att få delta i tävlingen.

  • Chipet kostar 990 kr och ska enligt SCF fungera i minst 5 år, det blir alltså ca 200 kr per år istället för per tävling
  • Hur du skaffar ett chip kan du läsa om här

Medlemsavgiften, ev. licensavgift och ev. betalning för chip sätter du in på vårt PG-konto 6 69 24-2, ange ditt namn och “Medlemsavgift” samt ev. “licens”. Glöm inte att ange vilken licens du avser (Baslicens, junior, elit, veteran, etc)

Ditt medlemskort för 2015 får du vid årsmötet, licenskortet och chip skickas ut av Cykelförbundet. Om du inte kan närvara vid årsmötet skickar vi medlemskortet till dig i slutet av februari.

PS. Du som redan betalat din medlemsavgift och ev. licens, eller blivit medlem under sena hösten och därmed betalat även för 2015 kan bortse från denna uppmaning. DS.

Medlemskort