Osäkert läge för cykelsäsongen och starten för Upplands Cup Lvg och MTB

Situationen med restriktioner på grund av Coronaviruset gör att läget för cykelsäsongen och starten för Upplands Cup Lvg och MTB är osäker.

I nuläget är Riksidrottsförbundets och Cykelförbundets riktlinjer att träningar, klubbtävlingar och distriktstävlingar får genomföras så länge deltagarantalet inte överstiger 500 personer inkl. publik. Så än så länge ser det hoppfullt ut men restriktionerna kan komma att förändras med kort varsel och vi kommer naturligtvis att följa dem.

Riktlinjer som även andra distrikt följer är att cyklister som varit utomlands inte ska ställa upp vid gemensamma träningar eller tävlingar förrän två veckor efter hemkomst, att cyklister som inte känner sig helt friska naturligtvis inte ska delta och att alla ska tänka på och följa de nationella riktlinjerna om att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket och att hålla avstånd före och efter träningar och tävlingar.

Läs mer om SCFs riktlinjer här: https://scf.se/forbundet/riktlinjer-for-cyklister-och-tavlingsarrangorer/

Håll koll på hemsida och Facebook, så snart det kommer några förändringar i riktlinjerna kommer vi att lägga ut uppdaterad information. Och se till att kolla informationen ordentligt inför starten av Upplands Cup Lvg den 1 april.