Upplands Cup Lvg och MTB går igång som planerat men med begränsningar

Vi drar igång SMACK-serien/Upplands Cup Lvg den 1 april och MTB-serien/Upplands Cup MTB den 9 april som planerat men med begränsningar i deltagandet.

Vi följer naturligtvis SCFs riktlinjer och enligt dem så får distriktstävlingar bara vara öppna för tävlande som bor i aktuellt distrikt eller representerar en klubb i aktuellt distrikt samt att deltagarantalet ska hållas lågt, att täta folksamlingar ska undvikas, mm. Mer info finns här: https://scf.se/forbundet/riktlinjer-for-arrangemang-av-klubb-och-distriktstavlingar-under-mars-och-april/

Det betyder i praktiken att bara cyklister från Upplands-distriktet samt våra samarbetsklubbar Vallentuna CK och CK ECI Champion får delta i serierna under april så som läget nu är.
Tyvärr får övriga vänta tills läget blir bättre eller gå med som medlem i SMACK eller nån annan Upplands-klubb.
Det kan också bli lite enklare former för omgångarna eftersom en del funktionärer backat ur, så var beredd på att ta egen tid om det behövs.

Naturligtvis måste man hålla sig hemma om man inte är helt frisk, att man måste tänka på och följa de nationella riktlinjerna om att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket och att hålla avstånd före och efter träningar och tävlingar.

Observera dock att nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och SCF kan komma att förändra situationen med kort varsel, så kolla alltid SMACKs hemsida och/eller Facebook sida inför varje omgång.